ANALIZA FIZYKOCHEMICZNA

1. Badania fizykochemiczne surowców i wyrobów gotowych:

 • analizy HPLC (detektor diodowy i detektor refraktometryczny)

 • analizy spektrofotometryczne

 • analizy miareczkowe

 • popiół całkowity i nierozpuszczalny w Hcl

 • strata masy po suszeniu

 • pozostałość po wyprażeniu

 • analiza sitowa

 • gęstość nasypowa

 • współczynnik refrakcji

 • pH

 • przewodność

 • rozrzut masy

 • czas rozpadu kapsułek, tabletek, czopków i globulek

 • czas deformacji czopków i globulek

 • szczelność opakowań

 • aktywność wodna

 • analiza pyłkowa w miodzie przy pomocy mikroskopu Axioskop 2plus z kamerą cyfrową Axio Cam hrc

2. Opracowanie i walidacja metod.

3. Badanie stabilności wyrobów.