ANALIZA MIKROBIOLOGICZNA

1. Analiza mikrobiologiczna produktów leczniczych, wyrobów medycznych, dietetycznych środków spożywczych oraz kosmetyków:

  • badanie ogólnej liczby bakterii

  • badanie ogólnej liczby grzybów (pleśnie i drożdże)

Badanie obecności drobnoustrojów patogennych takich jak:

  • Staphylococcus aureus

  • Pseudomonas aeruginosa

  • Candida albicans

  • Escherichia coli

  • Salmonella

  • bakterii Gram-ujemnych tolerujących żółć

  • drobnoustrojów beztlenowych z rodzaju Clostridium

2. Oznaczenie aktywności mikrobiologicznej (MIC- minimal inhibitory concentration).

3. Badanie czystości mikrobiologicznej surowców i wody używanej do produkcji.

4. Monitoring środowiska produkcyjnego (badanie czystości powietrza, powierzchni, urządzeń i personelu).

5. Oznaczanie liczby bakterii kwaszących typu mlekowego w preparatach probiotycznych.

6. Badanie obecności Paenibacillus larvae w miodzie.