PROJEKTOWANIE WYROBÓW

1. Projektowanie wyrobów według założeń i pomysłu kontrahenta.

 

2. Opracowywanie technologii wytwarzania.

3. Opracowywanie specyfikacji wymagań jakościowych i standardów / metod badań jakościowych.

4. Projektowanie walidacji:
  • metod badawczych

  • procesów produkcji – walidacje prospektywne i retrospektywne

  • instalacji pomocniczych

5. Projektowanie badań klinicznych wyrobów medycznych, leków OTC, żywności funkcjonalnej.