ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ

1. Analiza istniejącego systemu jakości (audyt wstępny).

 

2. Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu.

3. Szkolenia wewnętrzne (prezentacja, materiały szkoleniowe).

4. Opracowanie dokumentacji systemowej, w tym -  procedur, instrukcji, polityki jakości, analizy ryzyka HACCP.

5. Opracowanie księgi jakości.

6. Szkolenia pracowników w zakresie obowiązujących procedur i wymaganych norm.

7. Inne, w zależności od indywidualnych potrzeb.

8. Audyt wewnętrzny i zewnętrzny, w tym:

  • audyt Systemów Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, 22000:2005

  • audyt GMP (audyty wewnętrzne oraz audyty u dostawców)